מכירה ושירות לקוחות

074-708-71-36

כתובת החנות

קיבוץ גלויות 71 תל אביב

תקנון

ברוכים הבאים לאתר המכירות אלקטרו ציון (להלן : “האתר” ו/או “החברה” ) השייך לאלקטרו ציון בע”מ ( להלן: “בעל האתר” לפי העניין ) ח.פ 512083858. אתר האינטרנט “אלקטרו ציון בע”מ ” אשר מופעל ע”י בעל האתר, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים ע”י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באתר מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי כללי תקנון זה .

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: “הקונה”) באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לחברה.

הקניה והשימוש באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.


 • כללי
   1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך ורק לצורכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.
   2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, רכישה והזמנה שיעשו על ידי המשתמש ( להלן: “מבצע הפעולה“) באמצעות האתר. ויהווה הסכם מחייב בינך לבין אלקטרו ציון.
   3. הנך מתחייב לקרא הוראות תקנון זה, בטרם שימוש, רכישה והזמנה ישירות מהאתר ו/ או רכישה טלפונית שיעשו ע”י מבצע הפעולה. מודגש כי עצם שימוש, רכישה והזמנה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח ומבצע הפעולה כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והוא מסכים להן.
   4. רישומי המחשב של אלקטרו ציון בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
   5. הגלישה באתר אלקטרו ציון ו/או רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר ו/או רכישת מוצרים טלפונית ו/או רכישה ישירות מהחנות ברח’ קיבוץ גלויות 71 תל אביב.( להלן: “פעולה“) אשר מוצעים למכירה באתר זה, מהווה את הצהרת והסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או מי מפעיליו ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו לפי תקנון וכללי השתתפות אילו. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי המשתמש באתר זה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה.
   6. רשאים להשתתף במכירות המוצעות באתר זה: כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
   7. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של אלקטרו ציון באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת “צור קשר” או טלפונית בטלפון 03-6810221 ו/או 074-708-71-36 בשעות פעילות שירות הלקוחות, נציגנו ישמחו לעמוד לשירותכם על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
   8. אופן משלוח המוצרים הנרכשים דרך אתר זה יבוצעו באמצעות שרות שליחים של דואר ישראל או בכל דרך אחרת אשר אלקטרו ציון תקבע, לשיקול דעתה בלבד.
   9. בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים, אלקטרו ציון לא תישא כל אחריות לתוכנם של אתרים אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. אל לא תהייה אלקטרו ציון אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהמידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר אלקטרו ציון.
   10. אלקטרו ציון רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
   11. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים ע”פ שיקול דעת, לא יצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את אלקטרו ציון לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
   12. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ותאור מוצרים באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כשרות להשתמש באתר:
  1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך. 
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת פיזית בישראל.
 1. רכישת מוצרים ושירותים:
  1. הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש קיים במלאי אלקטרו ציון בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה בסכום ששולם.
  2. אלקטרו ציון לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש, עקב חוסר במלאי.
  3. מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע”מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד המכירה ומחייבים אך ורק את הרכישה באתר.
  4. אלקטרו ציון לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי אלקטרו ציון הזמנות ועדכונים הנעשים ע”י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי אלקטרו ציון באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת אלקטרו ציון.
  5. אלקטרו ציון עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לתמונה (כגון: צבע המוצר) המתפרסם באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי מוצרים באתר בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות את אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה.
  6. יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת ההליך.
  7. כל המוצרים אשר נמכרים באתר הינם מוצרים חדשים (סוג א’) אשר נשלחים באריזתם המקורית של היצרן.
 1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
  1. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות ( להלן: “פעולה” ) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות הקלדת פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי, מס’ תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע פעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”) כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  2. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, אלקטרו ציון תאפשר גישה למידע רק לאילה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  3. אלקטרו ציון נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטת ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת אלקטרו ציון לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  4. ההרשמה לאתר אלקטרו ציון מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אתר אלקטרו ציון, אשר נמנים על תפוצת הדיור הישיר ומשלוח הודעות בגין מבצעים והנחות. 
  5. אלקטרו ציון שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב”עוגיות” (Cookis ).
  6. אלקטרו ציון רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
  7. אלקטרו ציון תהייה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
  8. אלקטרו ציון מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר זה. עם זאת מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות אלקטרו ציון להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם, ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה.
  9. הפרטים האישיים שימסרו בעת הרכישה, יישמרו במאגר המידע של חברת אלקטרו ציון והללו לא יועברו לאף גורם נוסף מלבדה, למען הסר ספק, על פי חוק אינך חייב למסור את פרטיך האישיים לחברה, אך ללא פרטיך, לא תוכל חברת אלקטרו ציון בע”מ לטפל בהזמנתך כראוי.
 1. אספקה והובלה
  1. אלקטרו ציון היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה לפי שיקול דעתה בלבד. זמן האספקה הינו אך ורק בימי עסקים בלבד והם: ימים א’ – ה’ בין השעות 08:00-17:00 ואינו כולל ימי ו’ ,שבתות, ערבי חג, חול המועד וחגים. הזמנות שיבוצעו בימי חמישי עד שבת יחשבו כאילו הוזמנו ביום ראשון. הזמנות שהוזמנו בערבי חג, חגים וחול המועד, זמן האספקה יתחיל אחרי החג ביום העסקים הראשון.
  2. אלקטרו ציון אינה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר נגרמו מאירועים שאינה בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של אלקטרו ציון בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.
  4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס. הובלות חריגות, משמעותם, הובלה לאזורים חריגים ובכפוף לרשימת היישובים של חברת השליחויות בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים ו/או מרוחקים ו/או מעבר לקו הירוק, בישובים מסוימים יתכן תוספת מחיר למשלוח ויתכן עיכוב באספקה, כגון: משלוחים לאילת, ישובים מרוחקים, קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר יחויבו בדמי משלוח לפי טבלת המחירים במוקד השרות ולא לפי המחיר המצוין בדף המכירה ועשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. כמו כן, הובלה חריגה הינה הובלה שמשקלה הכולל עולה על 25 ק”ג. בנוסף, למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או הובלה מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס תהה אלקטרו ציון רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה בהתאם לו תחול כל עלות ההובלה במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
  5. בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  6. מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה. על מנת לעשות כן, יצור הרוכש קשר עם שירות הלקוחות של אלקטרו ציון ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. יש לציין כי האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח בלבד ולא על אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה.
  7. התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו אלקטרו ציון ו/ או מי מטעמה, מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה /הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית. אולם בישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב תתקבל האספקה בדואר מרכזי של הישוב. 
  8. אספקה אקספרס תוך 48 שעות תתבצע כאשר ההזמנה נעשתה עד השעה 11:00 בבוקר וזאת בימי ראשון, שני, שלישי ורביעי בלבד ובתנאי שאילו ימי עסקים רגילים ולא: ימי ו’, שבתות, ערבי חג, חול המועד וימי חג. הזמנות שבוצעו בימים חמישי עד שבת יחשבו כאילו נעשו ביום ראשון וזמן האספקה יחל בצהרי יום ראשון. במידה והמוצר חסר במלאי, הודעה תינתן ללקוח וזמן האספקה יחושב מרגע שליחת המוצר ללקוח.

***אספקה אקספרס*** תתבצע לישובים המוגדרים ברשימת הישובים של חברת השליחויות בתוספת חיוב לאספקה אקספרס, למשלוח לכתובת אחרת ו/או לאזורים חריגים יחויב בתוספת חיוב לאזור חריג ויסופק בהתאם לתקנון חברת השליחויות ואלקטרו ציון האחראית על תפעול אתר זה.

  1. תשלום דמי המשלוח יחויבו בנפרד או יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים רשאית אלקטרו ציון לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  2. חברת אלקטרו ציון בע”מ ו/או מי מטעמה יפעלו כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר וזאת רק לאחר ביצוע התשלום במלואו.
  3. חברת אלקטרו ציון בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם וזאת לרבות במקרה של שביתות, השבתות וכיו”ב.
  4. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע”י חברת אלקטרו ציון בע”מ או מי מטעמה, אולם, יחד עם זאת ישנה אפשרות של איסוף עצמי. התשלום עבור המשלוח או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר.
  5. זמני אספקת המוצרים אשר מצוינים בדף המכירה באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהקונה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי החברה וכל זאת על חשבונו של הקונה או מי מטעמו בלבד ולא על חברת אלקטרו ציון בע”מ, בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או הותקן המוצר או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו חברת אלקטרו ציון בע”מ אינה מתחייבת לקבלו חזרה ואינה מתחייבת לבטל את העסקה .
  6. בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה ו/או לאתר כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים, מוסכם בין הצדדים כי חברת אלקטרו ציון בע”מ לא תהיה אחראית במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.

איסוף עצמי: 

  1. עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.
  2. במקרה של איסוף עצמי והובלת המוצר ע”י הקונה או מי מטעמו, לא תהיה חברת אלקטרו ציון בע”מ אחראית לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולקונה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה ל חברת אלקטרו ציון בע”מ או למי מטעמה.

 

*** איסוף עצמי ע”י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת”ז וכרטיס האשראי בלבד ! ***

 1. אחריות:
   1. אלקטרו ציון לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
   2. אלקטרו ציון אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים אלקטרו ציון מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן. אלקטרו ציון לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
   3. אלקטרו ציון עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, אלקטרו ציון אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. אלקטרו ציון לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה
   4. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS ) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אלקטרו ציון בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.
   5. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים. טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני המסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
   6. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או מבצע הפעולה.
   7. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לטיבם, איכותם, עמידותם ותכולתם של המוצרים בעקיפין או במישרין.
   8. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה ולא תהייה תישא אחריות כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
   9. אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
   10. מאחר והמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של חברת אלקטרו ציון בע”מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, חברת אלקטרו ציון בע”מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה בכדי לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו במעמד הרכישה, אם בכל זאת יעלה בידי גורם כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה למרות אמצעי האבטחה שהינה נוקטת, לא תוכל להעלות ו/או לפנות בכל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת אלקטרו ציון בע”מ.
   11. חברת אלקטרו ציון בע”מ אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי במאגריה ו/או מחשביה.
   12. חברת אלקטרו ציון בע”מ ו/או מי מטעמה אינם מייבאים ו/או מייצרים את המוצרים ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ובאחריות היצרנים, יובהר כי האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים.
   13. יודגש כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
 • ביטול רכישה/עסקה
  1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (‘להלן: “חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב באמצעות פקס ו/או הדואר האלקטרוני ישירות לחברה עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבניהם) ובצירוף החשבונית המקורית.*** ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאלקטרו ציון באמצעות שליחת הודעה מכרטיס הלקוח שלך ו/או באמצעות פקס 03-6816931 ו/או באמצעות דוא”ל.
  2. לשם נוחות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
   1. ברכישה של נכס/מוצר: מיום עשית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג’ (ב’) לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מבניהם. במידה והטובין יוצר במיוחד עבורך, יחול סעיף 14 (ג) סעיף קטן (ג): טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ועל כן לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה לאחת התחלת תהליך היצור.
   2. ברכישת שירות: בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   3. ברכישת פרטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל העסקה, העל כאמור בסעיף 14ג’ (ד) לחוק הגנת הצרכן.
   4. ביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול העסקה/רכישה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המציע – תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנה את עסקיו. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ולא נעשה בו כל שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ולא בוצעה בו כל הרכבה שהיא. תחזיר אלקטרו ציון למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס/המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק ו/או מאלקטרו ציון לחברת השילוח . דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של אלקטרו ציון לתבוע את נזקיה בשל כך.
   5. ביטול עקב פגם: במקרה של ביטול מבצע העסקה עקב פגם בנכס נושא חוזה או עסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת אלקטרו ציון, תחזיר אלקטרו ציון למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אתו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במשרדיה. את המוצר יש להחזיר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית, החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה מובהר כי, קודם להחזרת הסכומים לקונה יאפשר הקונה לחברה ו/או למי מטעמה, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת קבלת מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.
   6. אלקטרו ציון שומרת לעצמה את הזכות עקב תוצאות הביטול לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. האמור בסעיף זה לא יחול על המוצרים והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג’ (ד’) לחוק הגנת הצרכן.
  3. אלקטרו ציון תעשה ככל שביכולה על מנת לסייע ללקוח בהליך החזרת המוצר ואו השירות.
  4. למען הסר ספק, לא יוחזרו מוצרים לאחר שהוצאו מאריזתם ו/או בוצעה בהם התקנה ו/או הרכבה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בהחזרתו לחברה.
  5. החברה ו/או בא כוחה של החברה רשאים עפ”י שיקולם הבלעדי לא לאשר עסקה ו/או לבטל מכירה וזאת אף ללא מתן הסברים.
  6. בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, למשל: צבעים שגוונו במיוחד, רשתות וכבלים שנחתכו לפי מידה וכו’. 
 1. מדיניות החזרת משלוח:
  1. כל הסעיפים החלים בתקנון זה חלים גם על מדיניות החזרת המוצרים במשלוחים של החברה, ובנוסף חלים גם הסעיפים הבאים – המוצר יוחזר חדש באריזתו המקורית, דמי המשלוח בשליחה חוזרת יחולו על השולח.
  2. אחריות ו/או ביטוח על המשלוח לרבות בגין אובדן או גניבת המשלוח חלה על חברת המשלוחים.
 1. ביטול מכירות מצד אתר אלקטרו ציון ו/או העסק:
   1. אלקטרו ציון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
    1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
    2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.
    3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אלקטרו ציון את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלת טעות קולמוס בין אם במחיר במוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
    4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
    5. אלקטרו ציון ו/או האתר ו/או העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
    6. באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או אלקטרו ציון ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
    7. הנך מצהיר בזאת כי והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה.
 • תמורה ואמצעי תשלום
   1. התשלום בגין המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי אשר פועלות כדין בישראל לקוח יכול לבחור לקנות בכרטיס האשראי או חשבון Paypal דרך האתר או למסור את פרטי האשראי דרך הטלפון. יובהר כי המחירים באתר תקפים לקנייה דרך האתר בלבד וייתכן ויהיו שונים מהמחירים המוצגים בחנות. 
   2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
   3. כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק אוצר החייל בע”מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות ( להלן: “הריבית החריגה“). כן יחויב הלקוח בתשלום לאלקטרו ציון בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה לצורך גבית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבי ההצמדה.
   4. עם סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, יועברו הנתונים לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישורה לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. עם קבלת האישור האמור מחברת האשראי, אלקטרו ציון תישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב, חברת אלקטרו ציון בע”מ תהיה רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   5. החיוב בגין הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם למחיר הנקוב ובמספר התשלומים שנקבת בהצעתך, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כפי שפורט בעמוד המכירה של המוצר.
 • תנאים נוספים / קניין רוחני
  1. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של אלקטרו ציון ו/או מי מטעמה.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעמם החברה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם אלקטרו ציון וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובן אם לאו) – הנם כולם רכושו של אלקטרו ציון בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב ו/או להפיץ נתונים אילה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. בלא קבלת רשותה המפורשת של אלקטרו ציון מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין הקניין הרוחני.
  5. אלקטרו ציון תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני, ב- SMS, MMS, לטלפון נייד ולטלפון נייח, לפנות למשתמש בכל דרך, בכתב או בע”פ בכל מידע, כולל בדבר מבצעים.
  6. רשימת הספקים המופיעים באתר אינן בבעלות החברה ואינן פועלות על ידי האתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים. אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
  7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף ו/או אחר שנגרם ו/או ייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה לרוכש ו/או למשתמש ו/או למי מטעמו.
  8. הקונה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקת ו/או לשירות שינתן למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן צוין אחרת.
  9. אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם.
  10. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
  11. חברת אלקטרו ציון בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להשמיט מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר לרבות מחירם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  12. חברת אלקטרו ציון בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים, אלא אם ציינת כי אינך מעוניין בכך.
 1. מניעת שימוש באתר: 
  1. מובהר, כי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בנוסף לכל זכות, סעד העומד להם על פי כל דין, רשאים למנוע מכל משתמש יהא אשר יהא. מלעשות שימוש ו/או פעולה באתר ולהורות על חסימתו בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   1. הפרטים אשר הוזנו ו/או נמסרו על ידי המשתמש הינם כוזבים או שגויים.
   2. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   3. המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה.
   4. המשתמש ביצע, בין שבמעשה ובין שבמחדל, פעולה ו/או מעשה אשר יש בהם משום פגיעה באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או החברה ו/או במי מטעמם.
 1. דין ושיפוט:
  1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה בבתי המשפט של מחוז תל אביב בלבד, שהינו מקום מושבה של החברה, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.